چک‌لیست زندگی - عرفان

چک‌لیست زندگی

زندگی فرایند نسبتا شیرینی هست که برای هرکسی تعریف و شکل متفاوتی داره، ولی خب از دیدگاهی هم مجموعه‌ای از کار هاست که هر فردی توی زمان معین انجام میده (: ، شما کدومارو انجام دادید ؟ تیک بزنید (:

خب، تا اینجای زندگیت 0 اتفاق از 60 تا رو تجربه کردی (: 0%