تقویم Mood من (: - عرفان

تقویم Mood من (:

آذر ماه

اینجا سعی می‌کنم در پایان هر روز، حالت و Mood کلی خودم در اون روز رو با یکی از سه تا ایموجی های خوشحال، عادی، غمگین به نمایش بزارم، شاید بعدا از این دیتا ها برای توسعه و شناخت بهتر خودم استفاده کردم (: